Egy koncepciós ítélet, és ami mögötte van

Nyolc esztendőn keresztül folyó jogi eljárás végére tett pontot a román (i)gazságszolgáltatás: a táblalbíróság Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét zsarolás vádjában vétkesnek találta, a jogerős ítéletben három év börtönbüntetést szabott ki rá, amelynek végrehajtását négy évre felfüggesztette, illetve öt évre a közügyektől is eltiltotta. Mezei János ellen 2015. január végén …

Több »

Lehazudják a csillagokat az égről

Nem mondok újat, amikor kijelentem, hogy e tájakon elmélet és gyakorlat, szavak és tettek nem fedik egymást, hogy a román politikusok egyet mondanak, s mást cselekszenek. Magyarán: lehazudják a csillagokat az égről. Mint ahogyan tették/teszik az Ukrajnának küldött fegyver- és lőszerszállítmányok, valamint más  harci eszközök esetében. Amíg Kijev nyilvánosan köszönetet …

Több »

Sokan vagyunk vagy kevesen?

Még mindig a romániai népszámlálásról, pontosabban a magyarságnak az előzetes adatokból kiolvasható vészes fogyásáról cikkeznek itthon és otthon egyaránt. A megszólaló politikusok álláspontját nyilván üléspontjuk határozza meg. A régi időkre emlékeztető módon, amolyan állampártként működtetett RMDSZ-ben jelenleg vezető tisztséget betöltők kétségbeesetten próbálják magyarázni bizonyítványukat, ezért terelnek, ködösítenek, magyarán: félrebeszélnek. A …

Több »

Megszámláltattunk: híjával találtattunk…

Az elmúlt év végén tették közzé az idei romániai népszámlálás előzetes adatait. Maradjunk a száraz adatoknál, melyek szerint Románia lakossága eléri a 19 milliót, ebből durván 16,5 milliónyian nyilatkoztak a nemzetiségi hovatartozásukról. Mindenesetre számos kérdést vet fel, hogy 2,5 milliónyian miért tartózkodtak attól, hogy számot adjanak etnikai hovatartozásukról. A meg(nép)számláltak …

Több »

Láttunk mi már karón varjút

A jelek szerint jótékény hatással volt a román diplomáciára a schengeni övezethez való sikertelen csatlakozási kísérlet nyomán kipattant társadalmi elégedetlenség, az országban működő osztrák cégek elleni bojkottban kicsúcsosodó össznépi felhorgadás. Igaz, a társadalom öntudatosabb, következésképpen tájékozottabb egyedeivel ellentétben, a megszólalók zöme – főleg politikusok – odáig sehogy sem akar eljutni, …

Több »

Az angol gyep titkáról és egybekről, de főleg ez utóbbiakról

Lassan két hete, hogy az EU illetékes döntéshozói újfent keresztbe tettek Romániának, azaz megkadályozták a schengeni övezethez való csatlakozását. A „hóhér” szerepét – a polkorrekt munkamegosztás dícséretére – ezúttal Ausztria látta el, korábban mások. Nagy volt a felháborodás Bukarestben, elsősorban a média által feltüzelt közvélemény ítélte el Ausztria ellenséges lépését. …

Több »

A szentgyörgyi polgármester esete a Petőfi-szoborral

Jövőben ünnepeljük Petőfi Sándor születésének 200. évfordulóját. A magyar kulturális kormányzat Petőfi-emlékévet hirdetett ebből az alkalomból, de az elszakított nemzetrészek is igyekeznek lehetőségeikhez képest méltó módon megünnepelni a jeles évfordulót. Sepsiszentgyörgyön például egész alakos Petőfi-szobor felállítását tervezik. A városi önkormányzat az avatás időpontjául 2023. július 29-ét jelölte ki, a költő …

Több »

Elqúrták

Tegnap történt, hogy az európai uniós tagállamok belügyminiszteri tanácsa jóváhagyta Horvátország csatlakozását a schengeni övezethez, elutasította viszont Bulgária és Románia csatlakozását. Igen felcsigázott hangulatban várták a döntést országszerte, a politikum és a média egyaránt különös figyelmet szentelt az eseménynek. Az izgalmat csak fokozta a döntést belengő bizonytalanság, amit Ausztria várható …

Több »

Gyógyíthatatlanok

A román törvényhozás két házának együttes ülésén, amelyet Románia nemzeti ünnepe alkalmából hívtak össze, beszédében Csoma Botond RMDSZ-es képviselő a következőket mondta: 1918-ban „az erdélyi románok politikai és vallási vezetői nagyon jól tudták, hogy Erdély nemcsak román, hanem magyar, szász és zsidó föld is, és ez tükröződött a Gyulafehérvári Nyilatkozat …

Több »

Túléljük ezt is…

A román nemzeti ünnep közeledtével – ahogyan az lenni szokott – újra színre léptek azok, akik mindig kaphatók arra, hogy tevőleges szerepet vállaljanak a román-magyar ellentétek kiélezésében. Régi és ismert foglalatosságuk ez nékik. Tagadhatatlan, a magyargyűlölet a román társadalom széles rétegeinek legfőbb jellemzője: pontosan nem is tudják, miért, de gyanakvóan …

Több »