Velünk már mindent megtehetnek?

Megszokott jelenség – hozzá azért teljesen még nem szoktunk, de mindent megtesznek azért, hogy ez bekövetkezzék –, hogy a többségi nemzethez tartozók – különösen az olyan etnikailag vegyes vidékeken, mint Erdély – úgy kezelnek bennünket, kisebbségi magyarokat, mint ahogyan valaha a gyarmattartók a benszülötteket. Hogyan lehetséges ez? Legyünk őszinték: a magunk csendes belenyugvása, önfeladásba hajló passzivitása nélkül mindez nem történhetne meg ilyen könnyen.

Lássuk a legújabb példát: kedden zöld utat kapott a parlamenti szakbizottságban az a törvénytervezet, amely jövőtől, az esemény századik évfordulójától kezdődően román nemzeti ünneppé nyilvánítaná június 4-ét, a trianoni békediktátum aláírásának dátumát. A szoci kezdeményezésre benyújtott jogszabálytervezet szerint ezen a napon a történelmi esemény „jelentőségét” népszerűsítő rendezvényeket kellene tartani, és országszerte ki kellene tűzni a román nemzeti lobogót. Az állami és helyi hatóságokat pedig arra kötelezi, hogy logisztikai vagy költségvetési támogatást nyújtsanak a trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális rendezvények megszervezéséhez, amelyekről a közszolgálati médiának is be kell számolnia.

A kezdeményezők szerint a trianoni diktátumnak kell képeznie a kétoldalú román–magyar kapcsolatok alapját, előírásainak tiszteletben tartása pedig – a nemzetközi jog többi szabályának tiszteletben tartásával együtt – magától értetődő feltétele a két ország közti jó viszonynak. Magyarán: a magyaroknak előírja a román nemzeti ünnep tiszteletét, a Romániában élőknek pedig kötelezővé teszi az ünneplést. Hogy mi még úgy tudjuk – sőt: e tudás szerint éljük mindennapjainkat –, hogy magyar az, akinek fáj Trianon, nos, ez senkit nem érdekel. A törvénykezdeményezőket aztán végképp nem. Ők egyet tudnak: az ők nemzeti érzékenységére mindenkinek – különösen nekünk, magyaroknak kötelező ez! – tekintettel kell lenniük. A mások esetleges hasonló érzékenysége őket egyáltalán nem érdekli.

Honnan a vakmerőség, amellyel a történelmi tények feletti nagyvonalú átsiklásra, a múltnak pillanatnyi politikai haszonszerzés céljából való meghamisítására vetemednek? Talán az utóbbi két-kétszázötven esztendő – úgy az Erdélyi Iskola mozgalom képviselőinek színrelépésétől kezdődően – történelemszemléletét tekintve közel kerülünk a magyarázathoz. Az események kreatív, értsd: a valóságtól teljesen elrugaszkodó módon való értelmezésének komoly hagyománya van a román történetírásban. Állításomat számtalan példával igazolhatnám.

A legnagyobb baj, hogy a célzatosan meghamisított történelmet, mint megdönthetetlen evidenciát, érvként használják a napi politikában.

Ami pedig az említett jogszabálytervezetet illeti, törvény lesz belőle, kétségünk ne legyen afelől…

Ez is érdekes

Székely István levelét megírta, avagy vakvágányon az erdélyi magyar politika

Történt, hogy Székely István, az RMDSZ társadalomszervezésért felelős ügyvezető alelnöke, ha jól értelmezem, valamiféle párbeszédet …

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük