Parászkaságok

Évek óta a marosvásárhelyi közszolgálati rádió magyar adása biztosít terepet Parászka Boróka közéleti ámokfutásának. A magyarországi balliberális sajtóorgánumok függetlenobjektív szerzőjeként (is) ismert hölgyemény 2012-től „boldogítja” az említett rádió hallgatóit. Parászkát már 2013-ban súlyos szakmai vétségekkel, minősíthetetlen magaviselettel vádolták kollégái, akik beadványban kérték eltávolítását. 2016-ban a hallgatók petícióban szorgalmazták a közéleti médiából való eltávolítását, de eredménytelenül. Az említett próbálkozást akkoriban a Magyar Újságírók Romániai Egyesülete (MÚRE) nevű gittegylet is elítélte.

A korábban a csíki székelyeket sértegető Parászka legfőbb támaszának a stúdióvezető Szász Attila bizonyult, aki Markó Béla egykori RMDSZ-elnök táskahordozójaként szerzett elévülhetetlen érdemeket, jelenleg pedig Kelemen Hunor feltétlen bizalmát élvezi. És ez már fel is jogosítja arra, hogy szemet hunyjon – vagy talán egyenesen bátorítsa? – a nyilvánvalóan Orbán-fóbiában szenvedő Parászkának a magyar kormánypártokat, a kormányt gátlástalanul támadó, a magyar miniszterelnököt zsarnokként beállító kijelentései felett.  A petíció szerzői már akkoriban rávilágítottak a lényegre, hogy Parászka „rádiós propagandát folytat, műsoraiban gyakran manipulál, eltér az igazságtól. (…) Sajtós és rádión kívüli tevékenysége során bizonyos (párt) körök és ideológiák elkötelezett támogatója, a romániai és magyarországi magyar média botrányos szereplője. (…) Olyan témákat és álláspontokat erőltet egyoldalú módon, amelyek a hallgatók többsége számára idegenek és irritálóak”, valamint „képtelen a csapatmunkára, kollégáival arrogánsan, minősíthetetlen hangnemben beszél, sőt szerkesztőségi viták során olyan szidalmakra ragadtatja magát, mint <<menj az anyád p…ba>>, vagy <<csókoljátok meg a s…ggemet>>”, ami megengedhetetlen egy munkaközösségen belül és annál inkább egy közszolgálati rádióban!!!

Ebbe s sorba illik Parászka újabb akciója, amelyben tettlegességgel vádolta meg kollegáját, Kiss Dénes szerkesztőt, amit utóbbi határozottan tagad, azt állítva, hogy ellenkezőleg, vele szemben viselkedett a vádló goromba módon, meglökve, iratait kezéből kiverve. Az eset nyomán Parászka panasszal fordult Szász Attila szerkesztőségvezetőhöz, aki elhárította magától az eset  kivizsgálását, megfelelő módon való lezárást. Parászka bűnügyi feljelentést tett az őt ért állítólagos sérelem miatt. Hasonló szándékát maga Kiss Dénes is jelezte.

Közben a MÚRE is szükségét érezte az állásfoglalásnak, amelyben nehezményezik, hogy „a Marosvásárhelyi Rádió magyar adásának vezetősége nem lépett fel kellő határozottsággal a kialakult konfliktus szerkesztőségen belüli kezeléséért” – áll a dokumentumban. A magyarországi közpénzből létrehozott és fenntartott, az RMDSZ szócsöveként működtetett Erdélyi Magyar Televízió közleményben állt ki már nem Parászka, hanem Szász Attila mellett, akit szerintük méltatlan támadások érik az Adják vissza a rádiónkat. A Marosvásárhelyi Rádió a MI rádiónk című facebook-oldal szerzője, Ferencz Zsombor részéről.

Ha arra gondolunk, hogy az Erdély Tv főszerkesztője, Szepessy Előd annak a Szepessy Lászlónak a fia, aki korábban Markó Béla elnöki hivatalának igazgatójaként működött, már világos: honnan és ki/kik fújják a passzátszelet az erdélyi magyar médiában. És teszik ezt a magyar kormány, kormánypártok támogatásával…

Ez is érdekes

Himnusz a szabadságról

A sors különös kegye folytán érdekes, de inkább értékes élménnyel gazdagodhattam a minap: Budapesttől Kolozsvárig …

7 hozzászólás

  1. A Szabó Tímea-félék alá az ilyenek is lovat adnak, nemcsak Marius Lazurca.

  2. PARÁSZKA múltja sokkal gazdagabb, mint az fentebb kiderül. Igazi hírnévre emlékem szerint akkor tett szert, amikor lelepleződött, hogy fizetést kap a kolozsvári rádiónál, ahol soha nem látták. Ugyanakkor Kelemen Hunor (Markó Béla „folytatása”) média szakértője volt. Aztán akkor említik újra PARÁSZKÁ-t, amikor étteremben is „utazott” a média szakértő, és jelentős pályázati pénzhez is hozzájutott, de már megint valami becstelenség volt a siker hátterében. Szerettem volna pontosabb lenni. Ezért az Erdélyma honlapon próbáltam találni régi híreket PARÁSZKÁ-ról, mert emlékszem, régen sok évre visszatekintő gazdag archívuma VOLT az Erdélymá-nak. És foglalkoztak PARÁSZKA ügyeivel. Sajnos az Erdélyma gazdag új tulajdonosa Tókos Levente (transzilvanista) inkább „megszabadult” a régi archívumtól. Valamiért nem volt cél üzemeltetni. (Tudjuk, vannak akik a múltat leginkább „eltörölve szeretik”! Ezek szerint a transzilvanisták is.) Archivum nélkül sajnos csak a nem eléggé pontos emlékek maradnak.
    Ami nem emlék, hanem friss hír, hogy ATROCITÁS ÉRTE PARÁSZKA BORÓKÁT (Erdélyma 2020. április 19. | publicisztika | A fotón láthatóan erős ütés érte a „független-objektív” zsurnaliszta jobb felkarját. Tókos Levente ugrásra készen már mellé állt, és bevallotta „Én vagyok BORÓKA.” Tehát kérdés már csak a tettes személye. (Ha létezik valódi tettes, akkor a román rendőrség megtalálja.)
    De valójában PARÁSZKA magyar kormányt támadó ámokfutásának csak Kelemen Hunor lehet a felelős vezetője. Mert Kelemen a tótum faktum Erdélyben magyar vonalon. (Ez Szentgyörgyi írásából is kiderül.) Tehát csak Kelemen lehet a megbízója PARÁSZKÁ-nak, akiről így ír Szentgyörgyi : „… nyilvánvalóan Orbán-fóbiában szenvedő Parászkának a magyar kormánypártokat, a kormányt gátlástalanul támadó, a magyar miniszterelnököt zsarnokként beállító kijelentései… ” vannak. Vagyis PARÁSZKA elvégzi a rábízott munkát!!! E felől ne legyen kétségünk!!! PARÁSZKA az a típus, akit a pénz érdekel elsősorban.

    Erdélyben a helyzet nagyon bonyolult, – avagy túlságosan egyszerű? A Markó-Kelemen üzemeltette UDMR-ről (RMDSZ) minden lepereg. MINDEN kritika is. A „szövetség” 30 éve újra és újra szerez annyi szavazatot, amiből jól meg lehet élni, és még a haveroknak is lehet dugdosni. Aztán érkezik a Potápi felügyelte „adomány” is, hogy aztán NEKÜNK LEGYEN MIN CSODÁLKOZNI PARÁSZKA MUNKÁSSÁGÁT LÁTVA.
    Biztos nem véletlen BORÓKA sérülése! Merte a helyzet BORÓKA körül már megint problémásabb a kívánatosnál.

    Ezen eset kapcsán is látni lehet, avagy kell, hogy KELEMEN HUNOR nagyon erős ember Romániában. (Erősebb mint feltételezzük.) ÉS E TÉNY, meg hogy erős ember maradhasson Romániában, e törekvés RÁ IS KÖTELESSÉGEKET RÓ.(!) Ilyen kötelesség lehet például PARÁSZKA BORÓKA „üzemeltetése”. Nem kevesen gyűlölik Orbánt Romániában. Azoknak biztosan „elégtétel” látni az UDMR által kitartott PORÁSZKA bomlasztó, romboló, a magyarságot megalázó tevékenységét. Továbbá köztudottan nagy múltja van Erdélyben annak a LIBERÁLIS GYÖKERŰ hiedelemnek, hogy a MÁSSÁG TISZTELETE nagyon fontos, hiszen „mi is mások vagyunk a románokhoz képest”. EZ IGAZ! A trükk a „másság körül” az, hogy a „másság tisztelete” a MA LÉTEZŐ LIBERÁLISOK számára NEM EGYSÉGESEN kezelt ÉRTÉK. A „liberális-valóságban” van FONTOS MÁSSÁG és MELLÉKES MÁSSÁG. A román-magyar „másság” NAGYON MELLÉKES, lényegtelen, a liberál-globalisták szempontjából meghaladott. De Romániában élő népségeket megkímélik az aktuális eszmeáramlatok megismerésétől.(!) Az erdélyi HALADÓ LIBERÁLIS RMDSZ arról végig (30 évig) gondoskodott, hogy az erdélyi magyarság semmit ne tudjon a LÉTEZŐ LIBERALIZMUS mivoltáról. És az erdélyiek közéleti érdeklődése sem bizonyult faltörő kosnak. A „FŐ A BÉKE, MEG A MÁSSÁG TISZTELETE” elégséges hiedelemnek bizonyult a mai napig. E hiedelem fenntartásában, az erdélyiek félrevezetésében fontos szerepe van PARÁSZKÁ-nak, és elvbarát munkatársainak.

    Az Erdély tv is úgynevezett liberális fészekalja. Ezt jól példázta az, ahogy a saját elvadult ostoba koncepciójuk szerint rárontottak a ditrói magyarokra. Az Erdély tv „társadalom-mérnök” fészeklakó zsenijeinek, meg a gondosan válogatott meghívott vendég megszólalóknak nem kellett a helyszínre menniük tájékozódni. Őket a valóság CSAK ZAVARJA! Már messziről „fejből” tudták, hogy a ditróiak valójában lusta rasszisták. A helyi kenyérgyáros meg azt csinál amit akar, mert ő a helyi magyarnak álcázott román! Hamar megszülték a gusztustalan, alávaló ítéletüket a magyarságra vonatkozóan a valóság teljes mellőzésével. EZ A TRAGÉDIA! De ezen csak az RMDSZ elzavarásával lehetne segíteni. Ugyanakkor sajnos nagyon valószínű, hogy ma már a ROMÁNOK NEM ENGEDIK az UDMR lecserélését. A románok számára nem titkoltan nemzetbiztonsági ügy az UDMR stabilitása.
    (Ezen csak jelentős világpolitikai mozgás tudna változtatni.)

    • Kocajogász

      Arra válaszoljon már nekem valaki, hogy Izraelen kívül mit keres MINDEN médiában és vezető pozícióban újheftita büdöspiréz egyiptomi ómigráns? Barkó Méla? Kelletlen Hunyor? Parázna Borotva? Öhöhöhöhöhö…

  3. Szentgyörgyi írta: „…már világos: honnan és ki/kik fújják a passzátszelet az erdélyi magyar médiában. És teszik ezt a magyar kormány, kormánypártok támogatásával…”
    Láthatóan Szentgyörgyi soha nem fogja megérteni, hogy Orbán sem, és a magyar kormány sem tudja „felszámolni” az RMDSZ-t. Erős hatással lenni sem tud. RÁADÁSUL a Fidesz NEM AKAR NYOMÁST GYAKOROLNI az Erdélyben 30 éve folyamatosan a magyarok által kizárólagosan támogatott szervezetre.
    Ez ELVI KÉRDÉS, amit Szentgyörgyi nem ért.
    Ha a magyar kormány megvonja a támogatását az erdélyiektől, akiknek választott képviselője az RMDSZ, akkor alkotmányt sértene.
    KELEMEN HUNOR – ismétlem – igen „erős ember” Romániában. Ezen a helyzeten sem változtat az, hogy mennyien nem örülünk ennek. KELEMEN erejét a románok garantálják. KELEMEN létezése elsősorban Erdély és Románia ügye. Ha ezt nem sikerül mindenkinek tudomásul venni, és e szerint írni, cselekedni, akkor még reménykedésre sincs lehetőség.
    Annak örüljünk, aminek lehet. Örüljünk pl. annak, hogy Parászka Erdélyben támadás alatt van. Régebben még ennek sem örülhettünk. Ha a kritika tartós és erős, az nehezíti KELEMEN helyzetét! Mert a bűnös védelme az nem múlik el hatás nélkül. No meg mindennek van józan határa. Ha PARÁSZKA okot ad, akkor hevesen támadni kell. Ez az, amit meg lehet tenni.
    Azt kell tenni, amit lehet. De azt mindent meg kellene tenni! Valójában nem csak az érdeklődés mérsékelt az erdélyi magyarság részéről, de a hasznos tettek is elmaradnak. A magyar kormány számonkérése (ráadásul sutaság ez a számonkérés!) biztosan nem aktivizálja a magyarságot. Tehát Szentgyörgyinek is mást kellene kitalálni.

    Szerintem Szentgyörgyi ebben is téved: „…már világos: honnan és ki/kik fújják a passzátszelet az erdélyi magyar médiában.”
    Biztosan tudható, hogy KI VAN A „zsinór legvégén”?! Szerintem Szentgyörgyi sem tudhatja biztosan, hogy a magyar média EREDENDŐ diktálói kicsodák! Annyit tudunk, hogy önfeladó, slampos kollaboránsok kezébe került az erdélyi magyarság érdekvédelme. Ez teljesen bizonyított dolog. Ezek végrehajtják amit elvárnak tőlük. Mást, ennél többet biztosan nem tudunk.
    De ennyi tudás is bőven elegendő a hasznos TETTEKHEZ.(!) Vagyis elegendő lehetne, ha lenne kicsi szándék okosan tenni.

    Szentgyörgyi indíthatna egy sorozatot: mai erdélyi gondolkodók min törik a fejüket? címmel. És bemutatna olyanokat, akik valóban dolgoznak a magyarság helyzetének nagyon alapos megismerésén, és gondolkodnak azon módokon, melyek által változást lehetne kikényszeríteni.
    Sajnos azt gyanítom, hogy Szentgyörgyi nem hisz abban, hogy Erdélyben még bárki megmozdítható valamilyen szellemi produktum, vagy tett érdekében. Vélhetően ezért „menekül” a „külsősök” számonkérésébe. És e menekülés közben azt már észre sem veszi, hogy a magyar kormány azt igyekszik megtenni, amire lehetősége van. Tehát VISZONT okkal ELVÁRHATJA az erdélyiektől, hogy ők is tegyék meg amit lehet.
    Vannak eredmények. Pl. sok fiatal magyarul tanul egyetemen. Talán (reméljük!) kiváló magyar nemzetiségű tanárok által sok okosat tanulnak. A magyar vállalkozók pályáznak és talán jól hasznosítják a segítséget. A honlapok támogatásával a helyi magyar kultúra kap segítséget. Stb. stb. Tehát VAN eredmény a magyar kormány tevékenységének eredményeként. DE VAJON MINDEN HELYEN A LEHETŐ LEGHASZNOSABBAN HASZNÁLJÁK A Magyarországról KAPOTT ERŐFORRÁST???
    Vizsgálja ezt az erdélyi értelmiség? Tesz javaslatokat a jobb felhasználás érdekében?
    Szerintem inkább ezzel, vagy hasonlókkal kellene foglalkozni Erdélyben. És nem azzal, hogy „miért támogatja a magyar kormány Kelemen Hunort”. Rettentő felesleges időpocsékolás újra meg újra ezt kérdezgetni!!!

  4. JUT ESZEMBE! PARÁSZKA „Igazi hírnévre emlékem szerint akkor tett szert, amikor lelepleződött, hogy fizetést kap a kolozsvári rádiónál, ahol soha nem látták. Ugyanakkor Kelemen Hunor média szakértője volt.(!!!) De a fizetés a rádiótól érkezett.
    Valami rémesen hasonló foglalkoztatási szabálytalanság miatt dugták börtönbe Dragneát!!!
    (Ugye megmondtam, hogy KELEMEN „erős embere” Romániának! Olykor erősebb, mint Dragnea. Ha olyan ügyes értelmiségünk lenne, mint amilyen ügyesek a kollaboránsaink, akkor lenne jó világ Erdélyben a magyaroknak!)

  5. TÖKFEJ : „A helyzet kulcsa többnyire itt keresendő.”
    Olvastam TÖKFEJ beírásait. Szerintem szóra sem érdemes.

  6. Nem jár kocsmába ez a nőci? Ott meg lehetne neki mutatni a frankót.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük