Új szelek fújdogálnak a Magyar Polgári Pártnál?

A novemberi tisztújítás után máris kezdetét vette az erdélyi Magyar Polgári Párt újrafazonírozása, vagy ahogyan az új elnök, Mezei János képletesen nevezte: a ráncfelvarrási kísérlet. Mi tagadás, bőven rájuk is fér.

Elégséges, ha csak a 2012-es helyhatósági választások utáni hat évet tekintjük, hogy megállapítsuk: önfeladásban, arculatvesztésben már-már odáig jutottak, ahonnan csak igen ritkán van visszaút. A Székelyföldet leszámítva szinte mindenütt teljesen kiürült a párt, ma már alig-alig találni működő helyi szervezetet. Mindez Biró Zsolt elnöksége idején alakult így, akinek a nevéhez kapcsolódik az a szerencsétlen folyamat, amely által az alakulatot szinte teljesen kiszolgáltatta az RMDSZ-nek. Abban, hogy ilyen könnnyen feladták önállóságukat a budapesti politikának is megvan a maga szerepe. Ne feledjük, Kövér László a mai napig a párt tiszteletbeli elnöke. Mindenesetre a Fidesz-KDNP felől érkező, az RMDSZ iránti elnézőbb magatartásra vonatkozó elvárásoknak az MPP önként és dalolva próbált megfelelni. Még annak árán is, hogy közben tudták: az út, amelyre léptek a semmibe vezet. Az RMDSZ – bár akkoriban sokan dohogtak emiatt a „Szövetségben” – maga is lepengette a júdáspénzt azzal, hogy az MPP identitásának teljes feladásáért cserébe az egykori pártelnököt, illetve Kulcsár-Terza Józsefet felvette a saját jölöltlistájára és parlamenti mandátumhoz juttatta. Az igazsághoz tartozik, hogy utóbbi – Biró Zsolt értékelhetetlen törvényhozói produkciójával ellentétben – rászolgált a választói bizalomra: azáltal, hogy magánkezdeményezésként nyújtotta be a Székelyföld autonómiájára vonatkozó, a Székely Nemzeti Tanács által kidolgozott törvénytervezetet, többet tett e téren, mint az RMDSZ törvényhozói együttvéve, akik egytől-egyig megtagadták a dokumentum aláírását. Hasonlóképpen járt Kulcsár-Terza pártjának akkori elnökével, a novemberben félreállt/félreállított Biró Zsolttal is.

A tisztújátás után, amely azért vált szükségessé, mert a párt alapszabályába iktatták a törvényhozói és a pártelnöki tisztségek összeférhetetlenségére vonatkozó paragrafust, az új elnök, a gyergyószentmiklósi polgármesterként korábban igazságtalanul meghurcolt Mezei János nyomban nekilátott a „ráncfelvarrásnak”, azaz a munkának. A cél: a párt önálló politikai akarat megjelenítésére alkalmas és hajlandóságot is mutató entitásként való elismertetése. Első lépésként találkozott mind az RMDSZ – amelyhez érvényes együttműködési szerződés köti –, mind az azonos alomból származó Erdélyi Magyar Néppárt vezetőivel. Hogy az ilyenkor szokásos protokolláris jellegű témákon túl, még milyen kérdéseket érintettek, s főleg, milyen következtetéseket szűrt le mindebből az új elnök, azt nehéz lenne megmondani. Tény, hogy a Borboly Csaba Hargita megyei onkormányzati elnök által az áfa-visszaosztásra vonatkozó állításait határozottan cáfolta, nem kevesebbet állítva, mint azt, hogy megkurtítják, hátrányos helyzetbe hozzák az MPP-s elöljárók által vezetett településeket.

El kell ismernem, a korábbiakhoz képest mindenképpen szokatlanul határozott fellépés volt ez, ha így folytatják, akár sikeresnek is bizonyulhat a Mezei által emlegetett „ráncfelvarrás”. Mindenestre a következő két évben sorra kerülő négy választás jó alkalom lehet arra, hogy bizonyítsa a párt: helye van, számolni kell vele a romániai politikában.

Ez is érdekes

A látszat és ami mögötte van

Különös emberfajta a politikus, mindig azt mondja, amit kell, amit lehet,  csak legritkábban és elvétve …

7 hozzászólás

 1. Talán minden országban s minden korszakban több volt a nyíltság, kevesebb a hazugság. Jönnie kellett a magyar koalíciónak, hogy a históriában minden hazugságra rálicitáljon, hogy bebizonyítsa: nincs határa az emberi ostobaságnak. Még az ellenkezőjében se lehet bízni, ha a koalíció ígér valamit.
  Hiába, Magyarországon a polgárságot is úgy kell kinevezni, mint ezer fundamentumtalan kulturális intézményt: nincs polgárságunk. Ez az ország penészes, feudális, tarthatatlan romlottságát talán legjobban polgárságának szörnyű, silány gyávasága mutatja. Egy zagyva, kevés polgárság, amelynek élelmesei sietnek felkapaszkodni az uralkodó osztály pódiumára. Mely a polgári címet szégyelli.
  Büszke polgársága csak olyan társadalmaknak van, hol a polgárság forradalmat csinált, s véres kézzel dobálta ki kastélyaik ablakán elnyomóit. A magyar polgárság csinált talpnyalást, de forradalmat soha! Ady
  Ma pógár, (eredetileg burzsuj) néven tetszeleg! . A magyar lélek egyre meddőbbnek bizonyult és a kultúra hadseregének ritkuló sorait mindinkább idegenek és első sorban zsidók töltötték be. Mégpedig nagyrészt olyan zsidók, akiknek a legtöbb alkalmazkodási képességük volt ahhoz a kizsákmányoló szervezethez, melyet magyar államnak neveztek.
  Ekként a leglármásabb, leg tekintet nélkülibb, legskrupulustalanabbb, legelkeseredettebb zsidók, érvényesültek és létrejött a világ legundorítóbb lelki szintézise, mint a budapesti vezetőszellemiség keresztmetszete. A nyegle, urizáló, felszínes, dologtalan, dzsentri szellemnek a vegyülete a Lipótváros amoralizmusával, cinizmusával és élvező nihilizmusával. A basáskodó szolgabírólélek és a zsákmányra éhes kapitalista léleknek, a feudalizmusnak és az uzsorának, a turáni nemtörődömségnek és a bóheres radikalizmusnak nagyon felbőszítő keveréke.” Jászi Oszkár= Iasiból való!

 2. Ha már annyira nem akartok kiállni a saját érdekeitek miatt,és MINDENT butapesttől vártok,akkor MEG KELL VÁRNOTOK az az időt,míg az “anya”ország képes lesz GAZDASÁGILAG a jelenlegi HATÁRON TÚL,nem csupán restaurálni,hanem gazdaságilag működtetni egységeket.
  Lehet leköpni ezért a 100 évért engem is.

 3. Bunkókáim! Büszkélkedjetek!
  Hiába, Magyarországon a polgárságot is úgy kell kinevezni, mint ezer fundamenumtalan kulturális intézményt: nincs polgárságunk. Ez az ország penészes, feudális, tarthatatlan romlottságát talán legjobban polgárságának szörnyű, silány gyávasága mutatja. Egy zagyva, kevés polgárság, amelynek élelmesei sietnek felkapaszkodni az uralkodó osztály pódiumára. Mely a polgári címet szégyelli.
  Büszke polgársága csak olyan társadalmaknak van, hol a polgárság forradalmat csinált, s véres kézzel dobálta ki kastélyaik ablakán elnyomóit. A magyar polgárság csinált talpnyalást, de forradalmat soha! Ady

  A középosztály felfelé bukott magyar elemeinek, minden lépésüket előre, minden deka több kenyerüket azzal kellett és kell megfizetniük: hogy buzgón megmutassák az uralkodó érdekszövetségnek, mindenképpen alkalmasak az álláshoz jutásra, az előléptetésre… A fentebbi lelki sajátosságból szükségszerűen következik a magyar középosztály egy másik általános vonása: antidemokratikus, demokráciaellenes… egyszerűen, a jól nevelt házi kutya úrkutyasága, mely fogat vicsorít a kevésbé pártfogolt és „be nem érkezett vértestvérei ellen!… a folytonos szolgaságban Annyira úri emberré csonkult, hogy képtelen emberré egészségesedni. Szabó dezső!
  (És ez az a „polgári középosztály” amelyet az új politikai kurzus szerint újjá kell teremteni?)
  Nagy bűne volt a magyar sors urainak, hogy Magyarországot azzal a lehetőséggel vitték be az osztrák di¬nasztia elnyomó egységébe: hogy baj esetén a többi népek ébredező nemzeti öntudatát a magyar huszárlovak patái, a magyar bakák szuronyai teszik veszélytelenné a dinasztia számára… Ezért a nem saját bűnéért a magyar¬ság irtózatosan bűnhődött. (Aki ezt megalkotta: „a haza bölcseként ” szobrokkal ékesített „nemzeti nagyság”)
  Idézetek: Szabó Dezső: Virrasztó Koppány című írásából

  • Én is szoktam nagynéha olvasni.
   De hogy valaki ilyen kéjjel pásztázza át a magyar irodalmat kimondottan a keményebb kritikák kedvéért, ez a gesztus kisértetiesebb mint az idézetek.

   De Ön, Maga, ezen kívül is megéri a pénzét. Csakis idegen tollakkal ékeskedik, miközben személyesen bunkózza a feltételezett olvasóit.
   Hát, tudja, mit? Idézzen továbbra is szorgalmasan, vagy szitkozódjon a maga erejéböl, kedvére, de hogy én többé nem állok meg a nevecskéje mellett, az már bizti.
   Söt, az is meglehet, hogy nem is én vagyok az elsö aki lemond /-ott a válogatott piszokságainak tudomásul vételéröl.

 4. Új szél lenne? Gatyából fújó, politika altesti, meglehetős régi!

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.