Sikerült – mi is?

Sikerült! – kürtölték világgá a hírt a szinte teljes jobboldali magyar médiában – bevallom, a baloldalit csak elvétve olvasom, elég nekem a román sajtó sovénnacionalista agymenése – az európai polgári kezdeményezés támogatására indított aláírásgyűjtés lezárultával. Mi indokol(hat)ja az ünneplést? – fogalmazódik meg bennem a kérdés. Mi is sikerült tulajdonképpen?

A válasz: az egymillió online aláírás összegyűjtése. Igaz, nem oly módon, ahogy azt a szabály előírja, hogy az Európai Unió legalább hét tagállamában meglegyen az összlakosság alapján megállapított minimum is. Ez lett volna a feltétele annak, hogy az EB egyáltalán befogadja, esetleg napirendre tűzze a kezdeményezést. Tehát a szükséges hét helyett mindössze háromban – Románia mellett Magyarországon és Szlovákiában – teljesítették ezt. Ergo hiába gyűlt össze a szükséges egymillió aláírás, annak semmi gyakorlati következménye nem lehet. Legalábbis az aláírásgyűjtés elindítói által a polgári kezdeményezésben megfogalmazott célokat illetően.

Mindezekből kiindulva azt kell mondanom, az üdvrivalgás elhamarkodottnak tűnik. Bár elismerem, a vállalkozás, azaz az egymillió, feltételezhetően magyar aláírás összegyűjtése erkölcsi sikert jelenthet, lélektanilag is jót tehet a kudarcokhoz szokott kisebbségi magyarok számára. De csak ennyi. Az egymillió aláírástól a polgári kezdeményezés követeléseinek elfogadásáig igen hosszú az út…

Aztán felmerül a kérdés: az EB a legmegfelelőbb hely, ahol gondjaink, problémáink megoldását remélhetjük? Az előzmények alapján nehezen hihető. Ráérzett erre Varga Judit igazságügyi miniszter is, aki fb-bejegyzésében a következőképpen fogalmazott: „amennyiben az Európai Bizottság méltányosan bírálja el a szervezők hosszabbítás iránti kérelmét, úgy talán részben jóvá teheti azt, hogy korábban évekig akadályozta a kezdeményezést”. Mennyi ennek az esélye? Mármint az EB jóhiszeműségének, méltányosságának? Megmondom: semmi.

Minden jel arra mutat, hogy minden mozgósított szellemi, lelki, erkölcsi energia, jószándék – és ismerjük el: munka – dacára a Székely Nemzeti Tanács szóban forgó akciója nem bizonyulhat többnek újabb kudarcos kísérletnél, amely az utóbbi évtized pótcselekvéseinek sorát, az eljátszott lehetőségek számát szaporítja.

Legyen világos: ha mindig mástól – nemzetközi fórumoktól, Európai Bizottságtól, mikor kitől – várjuk a segítséget, akkor nem lehet sok reményünk. Megtanulhattuk volna már, hogy csak az lesz a mienk, amit magunknak kiharcolunk. Fájdalommal teszem, de az egykori román miniszterelnököt, a magyar lelkiséget, kultúrát jól ismerő, és ezt a tudást ellenünk kihasználó Petru Grozát kell idéznem: „(…) mert vagy van egy kisebbségben – mint népben – életerő, hogy kiküzdje magának azt, ami neki jár, vagy nincsen benne elhatározás, akkor pedig nem segít semmilyen díszes szerződés, akármilyen címet is adnak neki!”

A most összegyűlt egymillió magyar aláírás – a többit jobb, ha figyelmen kívül hagyjuk, elengedjük –, ha másban nem, megerősíthet abban a reményünkben, hogy nincs veszve minden. Elégtétellel tölthet el, hogy megtettük, ha nem is azt, amit kell, hanem azt, amit lehet…

Nyugodt lelkiismerettel, egyenes derékkal pedig reménykedhetünk abban is, hogy egyszer majd elérhetőek lesznek azok a célok, amelyekről sosem mondtunk le.

Facebook hozzászólások

Ez is érdekes

A medve nem játék

Szinte naponta érkeznek hírek a medvék által okozott pusztításokról. Amióta pedig néhány éve, pontosabban 2016-tól …

35 hozzászólás

  1. Jáger László

    Brüsszelben küzdenek a magyar régiók,magyar városok azért,hogy önállóan pályázhassanak az EU-ban,konvergencia pénzekért a kormány mellett!!
    Na ez is +érne 1 misét gyerekek…
    barátilag
    J.L.

    • “JÁGER” beírása: “…önállóan pályázhassanak az EU-ban, konvergencia pénzekért …”
      A beírásból kiderül, hogy JÁGER-nek arról sincs fogalma, hogy Romániában miként osztják a “közös” pénzeket.(!!!) Meg hova küldik a Székelyföldön beszedett adókat.
      JÁGER a nagyon butákhoz illően hiszi magát nagyon jópofának és szórakoztatónak. Pedig a tudatlansága és a butasága inkább lehangoló, elkeserítő. JÁGER csak annyira hasznos, hogy mindig láttatja velünk, a butaság milyen közveszélyes lehet.

  2. A kovetkezo lepes. Heti szinten tuntetest szservezni Brusszelben.

  3. Jáger László

    Székely Nemzeti Tanács
    Diadalív
    EM Remarque Csak ennyi
    barátilag
    J.L.

    • “JÁGER” írta: “Székely Nemzeti Tanács Diadalív”
      JÁGER delegált kútmérgező.
      Most az SZNT-t vette célba.

  4. Jáger László

    Diadalív árnyékában…
    bocsánat

  5. Ezt kedvcsinálónak szánta a következő hasonló akcióhoz a posztoló?
    Ha igen, akkor sikerült. :((

  6. Jáger László

    És lesz csíksomlyói búcsú az idén!!??
    Csak kérdezem…
    Szerintem L fog maradni!!!??..
    barátilag
    J.L.

  7. Az SZNT két (két és fél?) nagy rendezvényt tudott sikerre vinni. TERMÉSZETESEN ez édes kevés az autonómiához, de még kisebb célokhoz is!!! De az erdélyi magyarok csak két alkalommal voltak hajlandók 30 ezren összegyűlni. Ennyire “vállalkoztak”. Csak így, csak ennyit ér meg nekik… És ha ez kevés, akkor is csak ennyi volt, részükről vége!
    Az SZNT rájött, hogy a további szervezések csak nevetségessé tesznek minket a románok előtt. Ennek semmi értelme. Tehát az SZNT KÉNYSZERŰSÉGBŐL egy másik lehetőséghez nyúlt. Aláírás gyűjtéssel próbálkozott. A kudarc lehetősége ebben is benne volt. (De ez nem akkora kudarc, mint Marosvásárhelyen három ezer emlékezővel sétálni márc. 10-én!) Az SZNT nem tehet mást, mint igazodik az erdélyi magyarság általános állapotához. (De sokan még ennek belátására is képtelenek, és az SZNT-t teszik felelőssé a magyar közösség beteges passzivitásáért!)

    Szerintem az RMDSZ hatásának, “nevelésének” döntő része van a magyarságban kialakult és elterjedt nihilnek, kisebbrendűségi érzésnek, közönynek, passzivitásnak. 30 év rengeteg idő!!! A magyarság már elképzelni is képtelen az aktivitást, a változásának szükségességét. Ráadásul a “drága jó” RMDSZ ma is csak konzerválja a múlt haszontalan megszokásait!

    “Legyen világos: ha mindig mástól – nemzetközi fórumoktól, Európai Bizottságtól, mikor kitől – várjuk a segítséget, akkor nem lehet sok reményünk. Megtanulhattuk volna már, hogy csak az lesz a mienk, amit magunknak kiharcolunk.” – Irta Szentgyörgyi.
    De a valóságban az RMDSZ arra tanított meg mindenkit, hogy nem kell felvonulni, tüntetni, követelni, mert az megbántja a románság érzékenységét. Szükségtelen, hiszen az RMDSZ a parlamentben van, meg “kormányon van”, és BÉKÉS ESZKÖZÖKKEL, A NAGYON ÉRZÉKENY ROMÁNSÁGGAL HARMÓNIÁBAN MINDENT “KIHARCOL” AMI SZÜKSÉGES. Ezt vállalta szavakban az RMDSZ, de az ígért tettek elmaradtak. De a magyarok többségének szimpatikus volt a teljes tétlenség mellett bízni az RMDSZ ígéreteiben.

    Valami nagyon radikális változás kellene ahhoz, hogy a magyarság többségének viszonya a saját érdekvédelméhez gyökeresen megváltozzon.(!!!)

  8. Jáger László

    +jegyzem Székelyföld soha nem lesz független!!
    Miért!!
    Mert túl kicsi és túl okoskodó nemzetieskedő pici népcsoport
    Olyan Vaduz,Andora,San Marino, Moldávia, típus…
    barátilag
    J.L.

  9. Jáger László

    Én imádom a székelykáposztát,székelygulyást többek között..
    Sőt a székely vicceket is!!
    barátilag
    J.L.

    • A székelykáposztának kb. annyi köze van a székelyekhez, mint a fidesznek a kereszténységhez.

  10. Jáger László

    Orbánnak sikerült +szegni a saját maga hozott rendeletet a nagy igyekezetében!!
    Nem hogy 1.5m-re álljon győrfitől,hanem még 10 cm-re sem sikerült….
    Igaz ,hogy csicsás álarcot viselt akár Fátia Negra….
    Fel sem lehet ismerni,ha nem tudnánk ki is ő!!???…
    barátilag
    J.L.

  11. Jáger László

    Soros terv olyan ,mint az isten..
    A valóságban soha nem létező virtuális képződmény….
    Máris L lehet felejteni az interpretációt…….
    barátilag
    J.L.

    • JÁGER : (Soros terv) “A valóságban soha nem létező virtuális képződmény….”
      Vigyázat! JÁGER hazudik! 2015 óta legalább négy Soros tervvel szembesülhettünk.

  12. JájgerLászló

    Füstbement terv
    Egész úton- hazafelé- azon gondolkodám:
    Miként fogom szólítani
    Rég nem látott anyám
    Petőfi Sándor
    Sajnálom ,de én csak ezt ismerem és
    talán még az 5 éves tervet/cigit többek között a sok-sok terv közül….
    A soros terveit nem!!!!
    Remélem Lhiszed!!???..
    Ember tervez,isten végez!!!
    barátilag
    J.L.

  13. Jáger László

    nem JájgerLászló,hanem Jáger László!!!
    Csak ennyi
    barátilag
    J.L.

  14. Jáger László

    Utólagosan
    Füstbe ment terv
    Egész úton -hazafelé- azon gondolkozám:
    Mikként fogom szólítani
    rég nem látott anyám
    Petőfi Sándor
    Én csak ezt a tervet ismerem és még a z 5 éves tervet/cigit…..
    A soros és más sok-sok tervet sem!!
    Sem a sztálin,sem a hitller sem a churchill sem a roosevelt tervét sem
    barátilag
    J.L.
    Remélem Lhiszed drága barátom!!!???.-.
    Nem vagyok 1 olyan Nostradamus aki a múltba is lát nemcsak a jövőbe
    barátilag
    J.L.
    Remélem L hiszed….

  15. Jáger László

    Pesti úti idős otthonhoz
    Szerintem azért következett be a tömeges fertőzés,mert szabad volt a hozzátartozók és a bentlakók ki és bejárása..
    Továbbá a vezetők,gondozók nem figyeltek kellően a lakókra…
    Az orvoshiány szinte mellékes szempont ,mert nem oka a fertőzésnek…
    barátilag
    J.L.

  16. Jáger László

    Érdekes máris nem terjed a *vírus a Peti úti idősek otthonában…..
    Vajon ennek mi az oka!!??..
    +ijedt a vírus!!!???…
    Van aki tudja!!??..
    Barátilag
    J.L.

  17. Jáger László

    Orbán azért küldené vj-ot Brüsszelbe,hogy +védje őt a vártó támadásoktól. az ördög ügyvédje szerepkörben…
    Hát ez ami nem jött össze!!??..
    barátilag
    J.L.

  18. Jáger László

    OV arra azért szakított időt,hogy baráti látogatásra menjen Belgrádba!!!???..
    Ott legalább nem vegzálták az illiberális demokráciáról sem a rendeleti úton való kormányzásról…
    Hát ilyen 1XŰ ez uraim…..

    • “JÁGER” : “Ott legalább nem vegzálták az illiberális demokráciáról sem a rendeleti úton való kormányzásról…”
      Most egész Európában “rendeleti kományzás” van.
      Az illiberális demokráciáról Orbán 2014-ben a Bálványosi szabadegyetemen beszélt. a YouTube csatornán megtekinthető.
      “JÁGER” ide provokálni, kutat mérgezni jön. Elvetemült liberál-globalista és kóros Orbán-fóbiás.

  19. Jáger László

    Zsémbeske édes
    Én a nyílt vita pártján vagyok és nem begyepesedett un konzervatív
    sem nem állkeresztény,sem nem illiberális sem nem neofasiszta,sem nem fidexes,de még csak nem is nacionalista,nem is Európa LNS!!!
    Csak olyan magyar ember aki nyitott a világra és van véleménye és ki is meri mondani!!!
    Érted már zsémbeske!!??..
    1 biztos!!
    Nem vagyok és nem is leszek orbán hívő!!!
    Ergo
    fölösleges engem erről győzködni!!
    Remélem tiszta!!???..
    Barátilag
    J.L.

    • “JÁGER” önmagáról : “…olyan magyar ember aki nyitott a világra és van véleménye és ki is meri mondani!!!” – Sok beírását olvastam JÁGER-nek. Szerintem JÁGER rosszul ismeri magát. Nem igaz, amit magáról állít. A beírt szövegei olykor súlytalanok, semmitmondók. Gyakran zavarosak, érthetetlenek. Ha a szövegekből ritkán valami érthető, akkor mindig az a beírás lényege, hogy JÁGER utálja Orbánt és a magyar kormányt. Erről szól minden érthető beírás.
      AMIT ÍROK ELLENŐRIZHETŐ! Csak olvasni kell JÁGER számtalan beírását.
      Mostanában vált teljesen világossá számomra, hogy JÁGER csak “levegőt rontani” jár ide. Vagyis kutat mérgezni. ERDÉLY NEM ÉRDEKLI. Csak provokálni akar a cinikus, a hazug, Orbán-fóbiás szövegekkel. JÁGER egy sunyi propagandista, aki alpári stílusban Orbán lejáratásán dolgozik. Feladatomnak tartom erről tájékoztatni az itt olvasókat.

  20. Jáger László

    Zsémbeske
    Nem ismétlem önmagam,de szerfölött nem érdekel a brain stormingja!!
    Nem célom és nem is feladatom mások lejáratása
    Ez nem az én stílusom!!
    Az pedig engedtessék már meg,hogy én dönthessem L hogy milyen ,melyik politikai irányzatnak vagyok a híve és melyiknek nem, függetlenül az adott személy iránt érzett szimpátiától,unszimpátiától….!
    A véleményem szabad amit soxor nyíltan is kimondok!
    Csak ennyi
    barátilag
    J.L.

    • “JÁGER írta : “Nem célom és nem is feladatom mások lejáratása. Ez nem az én stílusom!!” – DE EZ csak magyarázkodás, mentegetőzés. A valóság megtalálható JÁGER korábbi beírásaiban!
      JÁGER már büszkén bevallotta, hogy ma is kötődik a kommunizmushoz. Ő bizony nem köpönyegforgató! Ma is büszke arra, hogy nem tagadja meg, nem ítéli el a kommunista diktatúrát.(!!!) JÁGER a polgári demokráciától kap allergiás kiütéseket, és kifejezetten nehezen viseli el Orbán létezését. JÁGER a szebb jövőt a Dobrev-Gyurcsány-G. Soros irányzatban látja. Hogy mi az “ELŐNYE” ennek az irányzatnak, arról soha nem ír. A kedvenceiről bölcsen hallgat. Most JÁGER egyetlen célja Orbán lejáratása.
      Fontos tudnia az itt csak ritkán olvasóknak, hogy a csodálatos főpolgármester mögött, Pikó András mögött, meg Niedermüller mögött, meg a hasonlók mögött olyan szavazók állnak mint JÁGER. Ne dolgozzon hiába JÁGER a beírásain! Hasznosítsuk! Általa ismerjük meg Dobrev-Gyurcsány-G. Soros híveit!

      • Hát ez az egy biztos kizárt, ilyen nincs és nem is vót, hogy
        ” JÁGER a szebb jövőt a Dobrev-Gyurcsány-G. Soros irányzatban látja.”
        Jáger SZÁZszázalékos MAGYAR EMBER, és annak egy nagyon is jellemzö tipúsa!
        DE nem a Gyurcsány-Gordon-Jobbik-Fegyör-Soros féle jászolból!!
        Nem az én dolgom Jáger Lászlót valahova is besorolni, azt megtette már ömaga; olyan amilyen, DE nem töle kell félteni az országot!

        Sztem hibás, félrevezetö, indokolatlan és szerepét vesztett ilyen nagyhangzatú kijelentéseket tenni, hogy:
        “Fontos tudnia az itt csak ritkán olvasóknak, hogy….meg a hasonlók mögött olyan szavazók állnak mint JÁGER.”
        Higgye el, kérem, Zsémbes olvtárs, nem bosszantani akarom. Sztem két külön diszciplinában otthonosak, ezért furcsa túlzás azzal foglalkozni a másikat miden eröböl letolni egy pályáról, amely az egyik számára nem bejáratos.

        • MEGJÖTT “KLÁRIKA”! És leírta a véleményét. Maga is MEGTETTE azt, amit “Zsémbesnek” hibaként rótt fel!!! (Esendők vagyunk!) Csak az nem derült ki számomra, hogy a kötekedésen kívül mi volt a célja “KLÁRIKÁ”-nak.
          (Szerintem “JÁGER” és “KLÁRIKA” beírásaik alapján rokon lelkek lehetnek! Együtt rezonálnak a Dobrev-Gyurcsány-G. Soros “szellemi” irányzatra. Véleményem szerint mindketten utálják Orbánt, és EZÉRT kénytelen kelletlen is csak Gyurcsány támogatói lehetnek.)

  21. Jáger László

    Zsémbeske csak ismételni tudom magam
    Az általad írtaknak nincs valóságalapja nem tények,csak személyeskedés,mondhatni hazugságok halmaza
    Ergo a vita ezáltal parttalanná vált
    Én ezért ilyen vitát nem folytatok!!
    Nem vagy vitapartner!!!
    ENDE!!!
    Barátilag
    J.L.

    • “JÁGER” : “Az általad írtaknak nincs valóságalapja, nem tények, csak személyeskedés, mondhatni hazugságok halmaza… stb.” – Nocsak, nocsak! “Hazugság halmaz”?!
      A JÁGER beírására reagáló beírásaimat minden esetben JÁGER beírásaira alapoztam!!! Ha utóbb JÁGER szerint minden reagálásom hazugság volt, akkor ezek szerint JÁGER minden beírása is hazugság lehetett!!!
      Olykor gyanítottam és jeleztem, hogy JÁGER hamisan állít valamit. Tehát akkor NEM LEHETETT a reakcióm hazugság halmaz. De sok beírását elhittem JÁGER-nek, és akkor lehet, hogy átvert. Mit kezdhetek ezzel utóbb?
      Megvannak JÁGER cinikus, rosszindulatú beírásai. Visszaolvashatók. Az sokszor vállalt, nem kétséges, hogy milyen politikát támogat JÁGER. Azért hasznosak a beírásai, mert pl. mutat valamit magából egy Orbán-fóbiás öreg kommunista. Semmit nem kell kitalálni!

  22. Jáger László

    Németh sziszi
    a tranzitzónákra pedig szükség van ,hogy +védjük Európát a muszlim hordáktól mint a középkorban…
    Hazafelé szabad az út!!
    Ez olyan önfeláldozó csata a magyarok részéről….
    csak ennyi…
    barátilag
    J.L.

  23. Jáger László

    Kuncze Gábor által leközölt rajz miatt,által Müller Cecilia csak pozitívan jöhet ki
    Ez semmiféle negatívat nem tartalmaz,inkább az általa hirdetett eszmeiséget erősíti.!!!
    Én így érzem….
    barátilag
    J.L.

    • “JÁGR” : “Ez semmiféle negatívat nem tartalmaz,inkább az általa hirdetett eszmeiséget erősíti.!!!”
      – Tehát “JÁGER” képmását Lenin testére, vagy Sztálin testére kellene ráaplikálni. És akkor JÁGER végre oda kerülne ahova való.(!)
      Ne feledjük, JÁGER-hez hasonló “intelligenciával” rendelkezők szavaznak KariGerire, Dobrevre, Gyurcsányra, és többi hasonló idiótára.

  24. Jáger László

    Nem vagyok vallásos
    Nem hiszek a szentlélek Ljövetelében!!!
    Azkor mit ünnepeljek Pünkösdkor!!??
    Még mélyen Lgondolkozom…
    barátilag
    J.L.

Hozzászólás a(z) Zsémbes bejegyzéshez Kilépés a válaszból

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük